Posted on

پایگاه اطلاعاتی منتال مژرمنتس ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی  (Mental Measurements Yearbook with Tests in Print (ebscohost

این منبع که توسط مرکز بروس برای آزمون گیری در دانشگاه نبراسکا تولید شده است، برای ارزیابی ابزارهای آزمون گیری کنونی بسیار مهم است. این آزمون ها که برای تمامی کاربران از افراد تازه کار گرفته تا متخصصان کاربرد دارد، شامل مرورهای تمام متن آزمون های روانشناسی، آموزش، کسب و کار و رهبری است. همچنین این منبع برای تمامی آزمون های انگلیسی زبان منتشر شده که به طور تجاری در دسترس هستند، اطلاعات کتابشناختی فراهم می آورد.

تمامی ورودی های پایگاه شامل اطلاعات توصیفی (هدف تست، انتشارات، قیمت، جمعیت و نمرات) و مرورهای ویرایشی نوشته شده توسط متخصصان مربوطه است. یک آزمون برای وارد شدن به این پایگاه باید به طور تجاری در دسترس باشد، به زبان انگلیسی منتشر شده باشد، و به تازگی طراحی یا به آخرین ورژن خود ویرایش شده باشد. این مجموعه که در ابتدا توسط اسکارکی بروس منتشر شده است، به کاربران اجازه می دهد درباره دنیای پیچیده آزمون ها قضاوت های آگاهانه انجام دهند و برای انتخاب هر کدام آگاهانه تصمیم بگیرند. ابسکوهاست علاوه بر خود مجموعه، آرشیو آن را نیز در دسترس قرار می دهد که در نتیجه شامل تمامی مجموعه از اولین ویرایش آن در سال ۱۹۳۸ تا به حال می شود.

تستس این پرینت (تی پی آی)

این منبع نیز توسط مرکز بروس برای آزمون گیری در دانشگاه نبراسکا منتشر شده است. این مرکز پایگاه تستس این پرینت را با مچموعه منتال مژرمنتس یربوک ادغام می کند. تی پی آی یک منبع کتابشناختی برای تمامی آزمون های انگلیسی زبان منتشر شده که به طور تجاری در دسترس هستند است. شاخص نمره گذاری آن به کاربران این اجازه را می دهد که آن چه را توسط هر آزمون اندازه گیری می شود شناسایی کنند.

تی پی آی درباره آزمون ها اطلاعات مهمی همچون هدف، جمعیت مورد بررسی آزمون، قیمت، ناشر، وضعیت چاپ، مخفف نام آن، تاریخ نشر و نویسندگان آن را فراهم می آورد. همچنین این پایگاه خوانندگان را به مرورهای مهم و بی پرده موجود در مجموعه منتال مژرمنتس یربوک راهنمایی می کند. تی پی آی یک منبع ضروری برای متخصصان آموزش، روانشناسی و کسب و کار و هم چنین علاقه مندان به حوزه آزمون و آزمون گیری است.

پایگاه در یک نگاه

حوزه موضوعی: روانشناسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

میزان محتوا

  • مرورهای تمام متن برای بیش از ۳۰۰۰ ابزار آزمون گیری کنونی
  • ویرایش های قبلی مجموعه از سال ۱۹۳۸ و فراهم آوردن بیش از ۱۰۰۰۰ مرور تمام متن
  • فراهم آوردن تی پی آی، یک منبع کتابشناختی برای تمامی آزمون های انگلیسی زبان منتشر شده که به طور تجاری در دسترس هستند.

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/mental-measurements-yearbook-tests-print

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.