Posted on

پایگاه اطلاعاتی اکسس همونس

 

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی Access HemOnc

این پایگاه یک منبع معتبر برای تحقیقات آناتولوژی خون شناسی است که به طور مرتب بروزرسانی می شود و یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در زمینه سرطان شناسی است. این پایگاه اطلاعاتی طیف وسیعی از خون شناسی را از اصول اولیه تا محتواهای خاص آنکولوژی را در بر می گیرد. کاربران این پایگاه اطلاعاتی با دسترسی به انواع منابع اطلاعاتی بروز مانند کتب آموزشی، تصاویر و ویدئوها در جهت افزایش دانش و مهارت های خود اقدام کنند.

 

وب سایت اصلی

Access HemOnc

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید