Posted on

پایگاه اطلاعاتی اکسس درماتولوژی

معرفی پایگاه اطلاعاتی  AccessDermatologyDxRx

پایگاه اکسس درماتولوژی یکی از چندین پایگاه زیرمجموعه مک گراهیل است که به شکل خاص در زمینه پوست و بیماری های عفونی اقدام به ارائه اطلاعات می نماید. این پایگاه اطلاعاتی چند رسانه ای شامل کتب درسی و آموزشی ویژه دانشجویان و پزشکان، تعداد بسیار زیادی از تصاویر و ویدئوهای آموزشی بوده و یکی از معتبرترین منابع اطلاعاتی آنلاین در این زمینه است.

این پایگاه اطلاعاتی مرجع مهمی برای دانشجویان پزشکی در این رشته، پزشکان، متخصصان پوست، داخلی، عفونی و آنکولوژیست بوده و اطلاعات ضروری و بسیار مهمی در زمینه درمان و تصمیم گیری به این افراد ارائه می دهد. این منبع آنلاین اطلاعات معتبر و بسیار وسیعی در زمینه بیماری های پوستی به مراجعان ارائه می دهد.

 

برای ثبت درخواست با ما تماس بگیرید

http://yabesh.ir/request/