Posted on

پایگاه اطلاعاتی فورتون رنکینگز

پایگاه اطلاعاتی فورتون رنکینگز

پایگاه اطلاعاتی فورتون رنکینگز

  معرفی پایگاه اطلاعاتی فورتون رنکینگز fortune rankings فورتون رنکینگز از ابتدا یک مجله چاپی با کیفیت بسیار بالا با اهداف خاص بود خود که در حال حاضر به شکل الکترونیکی نیز منتشر می شود. هدف از انتشار این مجله آشنایی با قدرتمندترین افراد و شرکت های تجاری ...