Posted on

پایگاه اطلاعاتی پزشکی بیتس ویژوال گاید

پایگاه اطلاعاتی پزشکی بیتس ویژوال گاید

پایگاه اطلاعاتی پزشکی بیتس ویژوال گاید

  معرفی پایگاه اطلاعاتی بیتس ویژوال گاید Bates’ Visual Guide این وب سایت پزشکی تکنیک های معاینه فیزیکی در سراسر بدن را به کاربران آموزش می دهد و در حال حاضر دارای بیش از ۸ ساعت ویدئوی آموزشی در این زمینه است. از جمله کاربران این وب سایت دانشجویان پزشکی ...