سواد کارآفرینی

سواد انسانی، همانند سواد اطلاعاتی و فنی، به معنای صرف ساعت‌ها وقت روی خواندن کتاب‌ها و مطالب مختلف نیست. شما می‌توانید تمام کتاب‌هایی را که در مورد کارآفرینی نوشته شده‌اند مطالعه کنید، اما کتاب خواندن از شما یک کارآفرین نمی‌سازد. آنچه که باید انجام دهید این است که شروع به تمرین کارآفرینی کنید. شما نیاز به آموزش تجربی و تلفیق تجربه‌ی برآمده از آموزش و کلاس درس با تجربه‌های جهانی دارید. درست در همین نقطه است که خلأ میان نیازها و خدمات را پیدا می‌کنیم و فرصت‌های ایجاد کسب‌و‌کار برای پر کردن این شکاف را می‌بینیم. این مهارتی منحصر به انسان است که دست‌کم در یک افق کوتاه‌مدت، هیچ ماشین و دستگاهی توانایی تقلید از آن را ندارد.