انواع فرمت های کتاب های الکترونیکی (دیجیتالی)

انواع فرمت های کتاب های الکترونیکی (دیجیتالی)

  بسیاری از مواقع کاربران با انواع فرمت های کتاب الکترونیکی به دلیل استفاده کمتر آشنا نیستند و تصور آنها از فرمت کتاب الکترونیکی تنها فرمت پی دی اف PDF است. در ادامه به چند نمونه از انواع فرمت های کتاب های الکترونیکی به همراه ابزارهای مورد نیاز آنها اشاره خواهیم کرد:  ۱. فرمت AZW […] مطالعه کامل