موسسه فیزیک انگلستان

موسسه فیزیک انگلستان

آشنایی با انتشارات موسسه فیزیک (Institute of Physics (IOP موسسه فیزیک چیست؟ انجمن فیزیک یک موسسه علمی در زمینه علم فیزیک و علوم وابسته به آن است که دفتر مرکزی آن در بریتانیا قرار دارد. این موسسه با مجموعه فعالیت های علمی خود در تلاش است که نقش فعالی در ترویج علم فیزیک در سطح […] مطالعه کامل