معرفی پایگاه سیلز اند مارکتینگ سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه سیلز اند مارکتینگ سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Sales and Marketing Source (ebscohost سیلز اند مارکتینگ سورس پایگاهی است که به نیازهای متخصصان فروش و بازاریابی در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می باشد و دیدگاهی درباره بهترین روش های ممکن را به کاربران می دهد. پایگاه سیلز اند مارکتینگ سورس که مقالات […] مطالعه کامل