پایگاه اطلاعاتی یو اس ام ال ای ایزی

پایگاه اطلاعاتی یو اس ام ال ای ایزی

  معرفی پایگاه اطلاعاتی usmle easy این پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی در واقع یک منبع آموزشی است که به وسیله آموزش و آزمون اقدام به انتقال اطلاعات در زمینه علوم بالینی و پزشکی به دانشجویان این حوزه می نماید. این پایگاه با برگذاری ۳ آزمون در مراحل مختلف میزان آمادگی دانشجویان حوزه پزشکی را […] مطالعه کامل