آمار کرونا + تولید ناخالص داخلی کشورها دسامبر ۲۰۲۰

آمار کرونا + تولید ناخالص داخلی کشورها دسامبر ۲۰۲۰

این جدول نشان دهنده تعداد مبتلایان به کرونا در کشورهای مختلف همراه با چند شاخص اقتصادی آن هاست که توسط گلوبال دیتا به روز رسانی می شود: دانلود اکسل Last Updated: 15 Dec, 2020 Country Total Confirmed Cases i Total Deaths i Case Fatality Rate (%) i Change of Cases in Last 15 Days (%) […] مطالعه کامل