مجموعه پایگاه های اطلاعاتی کتابداری و اطلاع رسانی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های اطلاعاتی کتابداری و اطلاع رسانی از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های کتابداری و اطلاع رسانی ابسکوهاست Library & Information Science Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. […] مطالعه کامل