موسسه استانداردهای اتحادیه اروپا

 

معرفی موسسه استانداردهای اتحادیه اروپا CEN

European Committee for Standardization

موسسه استانداردهای اتحادیه اروپا کمیته تدوین استانداردها در سطح اروپا است. این موسسه اقدام به تدوین استانداردهای مورد نیاز جامعه اروپا نموده و در کنار آن به معرفی استانداردها، مزایای آنها، فواید استاندارد برای صنعت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اطلاعات را ارائه می دهد. همچنین این موسسه با مشارکت در توسعه استانداردها به سطح بین المللی در افزایش تائید آنها در سطح جهانی فعالیت می نماید.

فعالیت های این موسسه منعکس کننده کار و منافع و فعالیت ۳۴ کشور عضو آن هستند. پروژه های استاندارد سازی این موسسه از سوی صنایع بزرگ و کوچک، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، شرکت های کوچک و متوسط و کلیه متقاضیان آنها درخواست می شود. همچنین در این موسسه علاوه بر تدوین استانداردها، مشخصات فنی، توافق نامه های صنعتی و تجاری، گزارش های فنی و دیگر متون مورد نیاز کاربران نیز منتشر می شود.

 

برای آشنایی بیشتر با محصولات این موسسه به اینجا مراجعه نمایید