آموزش‌های حرفه‌ای سواد اطلاعاتی

ویژه کتابداران، پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، مدیران، کارشناسان و دانشجویان

سواد اطلاعاتی مجموعه روش هاییست برای آنکه یک کاربر بتواند از میان انبوه اطلاعات در سریعترین زمان ممکن به مفیدترین آن ها دست یابد.سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، ترکیبی از دانش‌ها، نگرش‌ها، مهارت‌ها و تجربیات مورد نیاز برای دستیابی، تحلیل، ارزیابی، استفاده، تولید و برقراری ارتباط با اطلاعات و دانش به صورت خلاقانه، قانونی و اخلاقی با تأکید بر حقوق انسان‌ها اطلاق شده است. افراد باسواد رسانه‌ای و اطلاعاتی می‌توانند انواع مختلف رسانه‌ها، منابع و کانال‌های اطلاعاتی را در زندگی خصوصی، شغلی و عمومی خود به کاربرند.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!