درخواست موردی

اگر جستجوی سند مورد نظر شما در سایت یابش نتیجه‌ای نداشت با تکمیل فرم زیر کارشناسان ما درخواست شما را بررسی نموده و در صورتی که قابل تهیه باشد از طریق پنل کاربری ابتدا مبلغ قابل تهیه به شما اعلام  و در صورت تایید، ارسال می‌گردد.

در صورتی که درخواست‌های شما بیشتر از موارد محدود می باشد می‌توانید از طریق یک فایل اکسل موارد درخواستی خود را از طریق همین فرم بارگذاری نمایید.