ابزارهای رایگان پژوهش

مجموعه خدمات نگاشت

ویژه کتابداران، پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، مدیران، کارشناسان و دانشجویان

یابش بخشی از مجموعه ی شرکت نگاشت است که خدمات تأمین منابع اطلاعاتی را بر عهده دارد دیگر خدمات ما شامل نصب و راه اندازی نرم افزار دی اسپیس (نرم افزار اپن سورس توسعه یافته توسط شرکت HP و دانشگاه MITآمریکا)، استخراج داده ­های عظیم مربوط به سنجش علم و فناوری و تهیه گزارشات دوره ­ای، خدمات API داده های پژوهشی و ارائه خدمات به نشریات علمی کشور در جهت نمایه سازی مجلات آنها و همچنین ابزارهای دیجیتال پژوهشی مورد نیاز محققان، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و … می پردازد .

نکست بلاگ