Posted on

پایگاه اطلاعاتی ژورنال گاید

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی Journal Guide

ژورنال گاید یک ابزار انتشاراتی رایگان است که توسط گروهی از محققان ایجاد شده است. هدف این افراد ارائه اطلاعات علمی در مورد مجلات در یک مکان است تا محققان برای انتشار مقالات خود بتوانند بهترین تصمیم ممکن را در زمینه انتخاب مجله بگیرند. منبع اطلاعات موجود درباره هر مجله داده هایی است که به صورت مستقیم توسط ناشران در اختیار وب سایت قرار گرفته است و دارای اعتبار بالایی هستند.

یکی از بخش های ویژه این وب سایت انتشار تجربیات دیگر محققان و نویسندگان از روند ارسال مقاله به مجلات مختلف است که می تواند اطلاعات بسیار خوبی را برای دیگر نویسندگان به همراه داشته باشد. اطلاعات موجود در این وب سایت به صورت مداوم بروزرسانی شده و همواره جدیدترین داده ها در اختیار کاربران قرار می گیرد.