معرفی نرم افزار دِلو Delve

معرفی نرم افزار دِلو Delve

نرم افزار دلو چیست؟ این نرم افزار، برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی است. یک ابزار تجزیه و تحلیل کیفی آنلاین و مشارکتی ساده برای استفاده است که به شما امکان می دهد بینش های دقیق و انسانی را به سرعت پیدا کنید.با نرم افزار تحقیقات کیفی آنلاین دلو Delve، می توانید سازماندهی شده […] مطالعه کامل
معرفی نرم افزار ان ویو NVivo

معرفی نرم افزار ان ویو NVivo

محققین با توجه به سوال تحقیق خود یکی از روشهای کیفی راانتخاب می کنند. مثلا پژوهشگری که بدنبال موضوعات جدید و یا دیدگاههای جدید در موضوعات رایج جامعه و کشف فرضیات و نظریه های جدید است احتمالا به روش گرندد تئوری روی می آورد و یا محققینی که علاقهبه رصد تجارب زیسته جامعه دربافتمد نظر […] مطالعه کامل