هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود! 

هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود! 

اولین کتاب نوشته شده توسط هوش مصنوعی منتشر شد! آیا هوش مصنوعی جایگزین نویسندگان خواهد شد؟ به گزارش یابش انتشار اولین کتاب نوشته شده توسط هوش مصنوعی، «باتری‌های لیتیوم یونی: خلاصه‌ای ماشینی از تحقیقات جاری»، زنگ خطری را برای نویسندگان انسانی به صدا در آورده است. این کتاب نشان می‌دهد که هوش مصنوعی نه تنها […] مطالعه کامل