پایگاه اطلاعاتی دارت یوروپ ای تزیس پورتال

پایگاه اطلاعاتی دارت یوروپ ای تزیس پورتال

  معرفی پایگاه اطلاعاتی dart-europe e-theses portal این پایگاه اطلاعاتی حاصل مشارکت کنسرسیوم های کتابخانه ای و کتابخانه های تحقیقاتی در زمینه در دسترس قرار دادن جهانی به پایان نامه های دانشگاه های اروپا است. این پایگاه با تمرکز بر پایان نامه های الکترونیکی منتشر شده در اروپا و با هدف در دسترس قرار دادن […] مطالعه کامل