مروری بر نرم‌افزارهای آماری رایگان

مروری بر نرم‌افزارهای آماری رایگان

نرم‌افزار آماری رایگان چیست؟ نرم‌افزار آماری رایگان، یک جایگزین عملی برای نرم‌افزارهای آماری تجاری است. بسیاری از افراد برنامه‌های رایگانی که از نظر عملکرد مشابه بسته‌های تجاری هستند را ترجیح می‌دهند، زیرا برخی از بسته‌های آماری رایگان تجزیه و تحلیل‌های آماری مختلفی را انجام می‌دهند اما بسیاری از برنامه‌های رایگان نیز برای استفاده به طور […] مطالعه کامل