انتشارات بین المللی کارگِر

انتشارات بین المللی کارگِر

معرفی انتشارات بین المللی کارگِر Karger Publishers انتشارات کارگِر چیست؟ کارگِر یک ناشر بین المللی در زمینه نشر علوم پزشکی و پیراپزشکی است که هدف خود را خدمت به نیازهای اطلاعاتی جامعه علمی، محققان، پزشکان و بیماران می داند. این ناشر با تهیه و انتشار مجله ها و کتاب های علمی و  در حوزه علوم […] مطالعه کامل