پوستر و اینفوگرافیاینفوگرافی دسترسی‌ها و منابع رایگان یابش
در دسترسی‌های رایگان یابش در بخش Lib.yabesh.ir کاربر از موتور جستجوهای کراس رف برای مقالات و وردلدکت برای کتاب‌ها استفاده
آذربــــــــــــــاد (پرونده ای برای دریافت انرژی ها روزانه)
نقاشی کودکان با موضوع کتاب و کتابخانه
   
استدیو کتاب
از آنجاییکه ما منابع عکس کتابی و کتابخونه ای در فضای مجازی ایران کم داریم (مثلا خیلی وقتا کسی که