مقالات آموزشیآشنایی با پتنت و انواع آن
پتنت چیست؟ پتنت را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالکیت فکری دانست که به منظور حفاظت از اختراعات، نوآوری‌ها و
Read more.
آشنایی با استاندارد و انواع آن
استاندارد چیست؟ از نظر فنی وضع قوانین و مقررات برای تعیین کیفیت و  مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را
Read more.
انواع فرمت های کتاب های الکترونیکی (دیجیتالی)
  بسیاری از مواقع کاربران با انواع فرمت های کتاب الکترونیکی به دلیل استفاده کمتر آشنا نیستند و تصور آنها
Read more.
ابزارهای کتاب
ابزارهای مرتبط با کتاب Books and eBooks Tools منظور از ابزارهای مرتبط با کتاب آن دسته از پایگاه ها و
Read more.