گزارش های CP-Company Profiles

گزارش های حرفه ای CP-Company Profiles

لیست گزارش های حرفه ای CP در یابش

برای دستیابی به هر یک از گزارش های زیر با ما در تماس باشید

[email protected]

۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ 

PublishedReport Title
۲۰۱۸Mubadala (IPIC) Company Profile
۲۰۱۸TOTAL Company Profile
۲۰۱۸Eni Company Profile
۲۰۱۸BP Company Profile
۲۰۱۸Chevron Phillips Company Profile