اپلیکیشن پزشکی رادیولوژی ۲٫۰

 

معرفی اپلیکیشن پزشکی رادیولوژی ۲٫۰  Radiology 2.0

یکی از بهترین اپلیکیشن های آموزش پزشکی برای دانشجویان حوزه پزشکی اپلیکیشن رادیولوژی ۲٫۰ است، که می تواند در طی دوران تحصیل به دانشجویان کمک کند و خواندن و درک سی تی اسکن را برای آنها آسانتر کند. این برنامه شامل تعداد زیادی تصویر آموزشی برای شبیه سازی سی تی اسکن است. هر مورد با بحث های گسترده با تصاویر دارای برچسب دنبال می شود که به دانشجویان کمک می کند تا شرایط پزشکی و یافته های مربوط را بیاموزند و شناسایی کنند. این اپلیکیشن به کاربران در یادگیری و تفسیر صحیح سی تی اسکن کمک بسیاری می کند.

 

اپلیکیشن موبایلی رادیولوژی ۲٫۰