اپلیکشن پزشکی پروگنوسیس

 

معرفی اپلیکشن پزشکی پروگنوسیس Prognosis

اگر برنامه علوم بالینی را دنبال می کنید و می خواهید مهارت های تشخیص ، آزمایش و درمان خود را بررسی کنید ،اپلیکیشن پروگنوسیس را نصب کنید. این اپلیکیشن یک بازی جالب برای دانشجویان پزشکی است که به آنها این امکان را می دهد که دانش خود را با پاسخگویی به آزمون های موجود در آن سنجش کنند.

این اپلیکیشن با ارائه بیش از ۶۰۰ مورد بالینی شبیه سازی شده و اطلاعات جامع در مورد شرایط بیمار ، استدلال تشخیصی و درمان و مهارت های بالینی ، تشخیصی و تصمیم گیری کاربران را در زمینه درمان بیماران تسریع می کند. اطلاعات موجود در این اپلیکیشن توسط ۱۵۰ ویراستار و متخصص بهداشت و درمان بررسی و تأیید می شود تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات صحیح و بالینی معتبری منتشر می شود. 

 

اپلیکیشن های موبایلی پروگنوسیس