اپلیکیشن پزشکی موبایل پی دی آر

 

معرفی اپلیکیشن پزشکی موبایل پی دی آر  mobilePDR

اپلیکیشن پزشکی پی دی آر با دریافت اطلاعات و پرونده پزشکی بیمار اقدام به ارائه اطلاعات بالینی و پزشکی به بیمار کرده و با همراهی بیمار تا آخرین مراحل درمان او را از نحوه روند درمان، داروهای مصرفی، روش درمانی و بسیاری مسائل بالینی دیگر آگاه می نماید. همچنین این اپلیکیشن با حفظ حریم خصوصی بیمارو ارسال پیام های مراقبت های بهداشتی در زمینه بیماری فرد بیمار را به صورت مداوم از شرایط خود آگاه می نماید.

اپلیکیشن های موبایلی پی دی آر