پایگاه اطلاعاتی انجمن شیمی آمریکا

 

معرفی انجمن شیمی آمریکا CASSI

این پایگاه اطلاعاتی یک ابزار انتشارات رایگان است که به منظور ارائه اطلاعات نشریات حوزه شیمی در قالب الکترونیکی مشغول به فعالیت است. مجلات نمایه شده در این پایگاه از سال ۱۹۰۷ تا ۲۰۲۱ را شامل می شود که به صورت مداوم بروزرسانی می شوند. جستجوی مجلات در این پایگاه با عنوان، چکیده، آی اس اس ان و کلمات اختصاری امکان پذیر است و در هر بار جستجوی دقیق و چندساله حدوده ۱۰۰ نتیجه برای کاربر نمایش داده می شود. این پایگاه اطلاعاتی یکی از کامل ترین و معتبرترین منابع جستجو در زمینه مجلات و انتشارات آنلاین شیمی است که کاربران می توانند آن را جایگزین جستجوهای مجزا کرده و در وقت و هزینه خود صرفه جویی نمایند.