پایگاه سازمان جهانی مالکیت فکری

 

معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO

سازمان جهانی مالکیت فکری World Intellectual Property Or ganization‬ آژانس وابسته به سازمان ملل و یک سازمان جهانی برای حمایت از خدمات مالکیت فکری، سیاست، اطلاعات و همکاری ها است که در سال ۱۹۶۷ و با تصویب کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در اجلاس استکهلم ایجاد شد.

در حال حاضر ۱۹۳ کشور از جمله ایران عضو این سازمان هستند. سازمان جهانی مالکیت فکری در تلاش است تا از طریق یک نظام مالکیت فکری بین المللی متوازن و موثر نوآوری و خلاقیت را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همگان و در همه کشورها امکان پذیر کند.

منبع

http://basparesh.ippi.ac.ir