اتحادیه بین المللی ارتباطات رادیوئی

 

معرفی اتحادیه بین المللی ارتباطات رادیوئی ITU

Telecommunicatio Union International

این اتحادیه در سال ۱۸۶۵ به منظور تسهیل ارتباطات بین المللی تاسیس شد. در این اتحادیه تلاش می شود با تدوین استانداردهای مورد نیاز کلیه شبکه های ارتباطی در سطح دنیا به یکدیگر متصل شده و دسترسی به یکدیگر بر اساس فناوری های ارتباطی امکان پذیر باشد. ایت اتحادیه حق ارتباط برای تمامی مردم جهان در هر نقطه و با هر وسیه را هدف خود می داند و در راستای آن تلاش می نماید.

در بخش انتشارات این اتحادیه امکان دسترسی رایگان به بیش از ۴۰۰۰ عنوان منبع اطلاعاتی در انواع قالب ها و زبان ها از جمله نشریات تخصصی، کتاب های الکترونیکی، کتاب های راهنما، گزارش های عملی و بسیاری موارد دیگر برای کاربران فراهم است. علاوه بر این موارد تدوین استانداردهای بین المللی و ملی در این حوزه از جمله فعالیت های این اتحادیه است که بروزترین دستورالعمل ها برای حل چالش ها و فعالیت ها را در اختیار کاربران قرار می دهد.

 

برای آشنایی بیشتر با بخش انتشارات این اتحادیه به اینجا مراجعه نمایید