کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک

 

معرفی کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IEC

International Electrotechnical Commission

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک برجسته ترین کمیسیون بین المللی است که استانداردهای بین المللی را برای کلیه فناوری های الکتریکی و الکترونیکی تهیه و منتشر می کند. در زمینه تدوین استانداردهای این سازمان بیش از ۲۰ هزار متخصص از حوزه های مختلف صنعت، تجارت، دولت، آزمایشگاه های تحقیقاتی، دانشگاه ها و مصرف کنندگان مشغول فعالیت و همکاری هستند.

این سازمان معتبرترین استانداردهای ملی و بین المللی را در این زمینه منتشر کرده و در دسترس کاربران قرار می دهد. استانداردهای موجود در این سازمان در دو قالب استانداردهای پیش از انتشار و استانداردهای منتشر شده به شکل یک پایگاه داده قابل دسترسی هستند. کاربران می توانند با توجه به نیاز خود استاندارد موردنظر را جستجو کرده و با خریداری آن مورد استفاده قرار دهند.

 

برای آشنایی بیشتر با استانداردهای این سازمان به اینجا مراجعه نمایید