پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد دوج

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی دوج DOAJ

پایگاه اطلاعاتی دوج در سال ۲۰۰۳ با اشتراک ۳۰۰ مجله دسترسی آزاد فعالیت خود را آغاز نمود. این پایگاه هدف خود را افزایش رئویت پذیری مقالات علمی بدون توجه به دسترسی و با استفاده از عدالت دسترسی یکسان در سطح جهان می داند. به همین منظور با اشتراک مجلات علمی و از طریق پشتیبانی مالی سازمان های همفکر مطالب علمی را به صورت رایگان در دسترس کاربران خود قرار می دهد.

در حال حاضر این پایگاه دارای بیش از ۱۶۵۰۰ مجله بوده که در سطح جهان بدون توجه به محدودیت های جغرافیایی، موضوعی و زبانی در دسترس است. پوشش موضوعی این پایگاه بسیار گسترده بوده و در همه زمینه های علمی مانند فناوری، علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر اقدام به انتشار مقاله های علمی می نماید. تعداد مقالات این پایگاه هم اکنون بیش از ۶ میلیون مدرک است که به ۸۰ زبان قابل دسترسی هستند.

منبع

https://doaj.org/about