پایگاه اطلاعاتی ایبوک سنترال

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی Ebooks Central

ایبوک سنترال ساده ترین پلتفرم دسترسی به کتاب های آنلاین است که توسط پروکوئست به کاربران ارائه می شود. این پلتفرم به کاربران خود اعم از دانشجویان، اساتید، محققان و کتابداران امکان دسترسی سریع به کتاب های الکترونیکی و مدیریت اکتشاف، انتخاب و دستیابی را می دهد.

این پایگاه یک پلتفرم قدرتمند و همه جانبه برای تحقیق، آموزش، یادگیری و مدیریت است. نحوه استفاده از این پایگاه بسیار آسان بوده و به راحتی کاربران می توانند با جستجو درون آن به نتایج مورد نیاز خود دست یابند. همچنین در بخش مدیریت این پلتفرم کتابداران نیز می توانند با استفاده از امکانات موجود مدیریت آسان تری در مجموعه خود داشته و بسیار کارآمد باشند.

 

خرید اکانت این پایگاه از یابش امکان پذیر است