جستجوگر کتاب گوگل بوکز

 

معرفی گوگل بوکز Books.Google

جستجوگر گوگل بوکز بخشی از گوگل است که همانند او عمل کرده ولی نتایج یافته شده تنها محدود به کتاب ها است و اشکال دیگر متون مانند مقالات، گزارش ها و دیگر موارد را بازیابی نمی کند، به همین دلیل این جستجوگر برای افرادی که به صورت خاص به دنبال یافتن یک کتاب هستند بسیار کاربردی و مناسب است.

امکانات جستجوی آن نیز همانند گوگل به دو صورت جستجوی ساده و پیشرفته بوده که کاربر با داشتن اطلاعاتی مانند عنوان، نویسنده و موضوع می تواند به کتاب موردنظر خود دست یابد. در برخی موارد علاوه بر اطلاعات کتاب شناختی کتاب بخش هایی از کتاب و یا متن کامل آن به صورت PDF وجود دارد و کاربر می تواند با دانلود فایل متن کامل کتاب را داشته باشد.

علاوه بر این موارد پس از یافتن کتاب موردنظر در صورت موجود بودن آن لینک خرید و یا اشتراک کتاب از ناشر و یا مراکز پخش کتاب به صورت مستقیم وجود داشته و کاربر به راحتی می تواند اقدام به خرید کتاب نماید. صفحات مرجع موجود در هر کتاب بازیابی شده کلیه اطلاعات کتابشناختی را به کاربر ارائه می دهد.