کتابخانه دیجیتال گوتنبرگ

 

معرفی کتابخانه گوتنبرگ Gutenberg

مایکل هارت، پایه گذار کتابخانه الکترونیک گوتنبرگ، هدف اصلی خود را از راه اندازی این کتابخانه را “تشویق و ترغیب افراد به تولید و توزیع کتاب های الکترونیکی” بیان می کند او در نظر دارد با این هدف آرمانی و با وارد کردن کتاب های الکترونیکی به زندگی روزمره مردم عادی، دانشجویان، محققین و اندیشمندان، تاثیر شگرف این کتاب ها در عصر انقلاب رایانه ای را برای همگان نمایان سازد.

مایکل هارت در زمان دانشجویی خود، در جولای ۱۹۷۱ با هدف در دسترس قرار دادن رایگان و الکترونیکی حداکثر تعداد ممکن کتاب هایی که تاریخ حق مولف آنها به پایان رسیده است، طرح گوتنبرگ را پایه گذاری کرد.  بعد از همگانی شدن اینترنت در اواسط دهه ی ۱۹۹۰، این طرح تقویت شد و جنبه ی بین المللی پیدا کرد. مایکل همچنان به تایپ و اسکن کتاب ها ادامه می داد اما دیگر تنها نبود. بلکه دهها و بعد ها صدها داوطلب از چندین کشور او را همراهی می کردند.

چه کتاب هایی در کتابخانه گوتنبرگ یافت می شوند؟
طرح گوتنبرگ متونی را انتخاب می کند که اطمینان دارد بعد از دیجیتال سازی مخاطبین زیادی داشته و به طور متناوب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین طرح گوتنبرگ درصدد تولید متون صددرصد معتبر نیست. به عبارت دیگر مخاطبین طرح گوتنبرگ افرادی نیستند که در صدد تشخیص درست یا نادرست بودن نقطه گذاری ناحیه ای خاص در یک عبارت از نمایشنامه شکسپیر باشند. صحت و اعتبار متون الکترونیکی انتخاب شده از دیده عموم سنجیده می شود. اما از سوی دیگر تلاش می شود برای تامین مطالعات جامع و کامل افراد محقق، نسخه های متعددی از آثار قدیمی در طرح گنجانده شود.

در کتابخانه دیجیتال گوتنبرگ سه قسمت عمده وجود دارد:
• آثار ادبی به زبان ساده مانند آلیس در سرزمین عجایب
• آثار ادبی دیگر و مدارک مذهبی مانند انجیل
• آثار مرجع مانند اصطلاحنامه، سالنامه

منبع و مطالعه بیشتر

http://lib2mag.ir/4309/gutenberg-digital-library