پایگاه اطلاعاتی گیت وی Z3950

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی گیت وی Gateway

Z39.50 یک استاندارد بین المللی است که از سال ۱۹۸۸ به منظور بازیابی اطلاعات رایانه توسط سازمان بین المللی استاندارد اطلاعات به کاربران معرفی شده است. با استفاده از این استاندارد امکان نمایش اطلاعات در سیستم رایانه مقصد به سیستم رایانه ای مبدا امکان پذیر بوده و کاربران امکان دیدن اطلاعات کتابشناختی منابع اطلاعاتی را خواهند داشت.

در حال حاضر پایگاه گیت وی با استفاده از استاندارد Z39.50 امکان مشاهده منابع اطلاعاتی کتابخانه کنگره را بر اساس جستجوی LC برای کاربران فراهم آورده است. کاربران این پایگاه می توانند در بخش جستجوی ساده و یا پیشرفته با دارا بودن هر یک از اطلاعات یک کتاب مانند عنوان، نویسنده، موضوع، ناشر، شابک و موارد دیگر کتاب مورد نظر خود را جستجو کرده و پس از بازیابی اطلاعات کتابشناختی آن را مشاهده نماید.