پایگاه اطلاعاتی آنجل لیست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی آنجل لیست Angel list

آنجل لیست یک پایگاه اطلاعاتی است که خود را بزرگترین جامعه استارتاپی در سطح دنیا می داند. این پایگاه اطلاعاتی با هدف معرفی استارتاپ ها در سطح جهان و همچنین گردآوری منابع اطلاعاتی و غیراطلاعاتی مورد نیاز آنها فعالیت می نماید. آنجل لیست به دنبال ساخت یک پلتفرم قطعی برای پشتیبانی از استارتاپ ها در سطح دنیا است.

یکی از مهمترین فعالیت های این وب سایت ایجاد صندوق نقدی برای اولین بار در سطح دنیا است. در این فرایند استارتاپ ها می توانند با خرید اشتراک و عضویت  در این پلتفرم اطلاعات کاری خود را در معرض دید قرار داده و با ارائه توضیحات اقدام به جذب سرمایه گذار در زمینه فعالیت خود نمایند. همچنین در این پلتفرم اطلاعات ملی و سهام شرکت ها و نحوه سرمایه گذاری و میزان سود وزیان هر یک از شرکت ها و استارتاپ ها به صورت مجزا قابل بررسی است.

این پلتفرم یک ارتباط چندسویه را برای کاربران خود فراهم می آورد. آنجل لیست کمک می کند تا از طریق آن شرکت های استارتاپ، سرمایه گذاران و متقاضیان شغل یکدیگر را یافته و با هم همکاری داشته باشند. در حال حاضر اطلاعات بیش از ۱۰۰ هزار استارتاپ در این پلتفرم موجود است که با جستجو در صنایع متفاوت افراد می توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.