پایگاه اطلاعاتی اوزیریس

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی اوزیریس osiris

اوزیریس یک وب سایت است که اطلاعات مربوط به کلیه شرکت های ثبت شده در سطح دنیا که به صورت فعال یا غیرفعال هستند را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. اطلاعات موجود در این پایگاه بسیار مفصل بوده و در مورد هر شرکت موجود است. عمده فعالیت این پایگاه جستجوی سریع و آسان اطلاعات مربوط به شرکت ها و دستیابی به آنها است. در حال حاضر این پایگاه دارای اطلاعات حدوده ۸۰ هزار شرکت در سطح دنیا است.

از جمله اطلاعات موجود در این پایگاه می توان به اطلاعات مربوط به گزارش های مالی، منابع مالی شرکت در قالب استاندارد، رتبه بندی ها، نمودار سهام و میزان سود مشارکت، برآورد دقیق میزان سود و زیان شرکت، اطلاعات گزارش های سالانه و موقت، داده های تفصیلی سهام، ساختار شرکت ها، تحقیقات بازار، اطلاعات مربوط به معاملات، اطلاعات مروبط به تجارت و شراکت، اطلاعات دقیق در مورد نوع فعالیت شرکت ها و همچنین اطلاعاتی محل شرکت، کشور و چشم اندازهای آن اشاره نمود.