پایگاه اطلاعاتی پلانکت ریسرچ

 

پایگاه اطلاعاتی پلانکت ریسرچ plunkettresearch

این مجموعه اطلاعاتی از سال ۱۹۸۵ فعالیت خود را با هدف ارائه اطلاعات و تجزیه و تحلیل بخش صنعت و تجارت آغاز کرد. پایگاه اطلاعاتی پلانکت ریسرچ تحقیقات و گزارش های بخش صنعت خود را با پشتیبانی شرکت های برتر جهانی، مشاوران حرفه ای، اساتید دانشگاه ها، کتابخانه های تخصصی و سازمان های دولتی تهیه و منتشر می نماید.

مشتریان این پایگاه زمانی که به اطلاعاتی نظیر هوش رقابتی، تحقیقات بازار، داده های بازاریابی، تجزیه و تحلیل روندهای صنعتی و اطلاعات تجاری نیاز دارند می توانند با صرف کمترین زمان به اطلاعات موردنظر دست یابند.  این پایگاه بخش های حیاتی صنعت را نظیر مراقبت های بهداشتی، خدمات مالی، تجارت، خرده فروشی، انرژی و فناوری اطلاعات را پوشش می دهد.

در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار سازمان و موسسه در سطح دنیا مانند بانک های بین المللی، موسسات تحقیقاتی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کتابخانه تخصصی و عمومی و بسیاری موارد دیگر شامل مشتریان این موسسه بوده که روزانه بیش از ۲۰ هزار فایل اطلاعاتی را از پایگاه پلانکت ریسرچ درخواست می نمایند.