پایگاه اطلاعاتی لکسیز نکسیز

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی لکسیز نکسیز Lexis Nexis

در پایگاه اطلاعاتی لکسیز نکسیز شرکت های ارزشمند و معتبر در سطح دنیا بررسی شده و اطلاعات مهم آنها برای آشنایی بیشتر کاربران در وب سایت قرار داده شده است. بررسی شرکت های مهم توسط افرادی که به تازگی وارد این حوزه شده اند و یا برای رقبا بسیار مهم بوده و می تواند نمایی از جایگاه و نحوه فعالیت و روند پیشرفت شرکت های تجاری و صنعتی مهم را نشان دهد.

در لکسیز نکسیز کاربران می توانند با جستجوی شرکت های معتبر به اطلاعاتی از قبیل شناسایی شرکت های پیشرو در زمینه های متفاوت، ساختارهای سلسله مراتبی شرکت های تجاری و صنعتی، تاریخچه شرکت ها، پیگیری فعالیت های شرکت ها در طی ماه ها و سال ها و دستیابی به اطلاعات صنعتی و تجاری و بهره گیری از آنها دست یابند. یکی از مهمترین امکانات این پایگاه امکان ارتباط با بیش از ۳ میلیون مدیر صنعتی و تجاری و اطلاع از بیوگرافی آنها و استفاده از تجربیات آنها در زمینه های گوناگون است.