پایگاه اطلاعاتی آی تی سی

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی آی تی سی ITC

آی تی سی یک پورتال ابزار به منظور تجزیه و تحلیل بازار و تجارت جهانی است. این مرکز با بهره گیری از مجموعه ای از ابزارهای آنلاین در جهت شفاف سازی تجارت جهانی و تسهیل دسترسی به داده های تجاری و اقتصادی فعالیت می نماید. این ابزارها به شرکت های فعال در زمینه های اقتصادی این امکان را می دهد تا با دستیابی به اطلاعات اقتصادی و تجاری فرصت های صادرات و واردات را شناسایی کرده و الزامات بازار را بررسی نمایند.

با استفاده از ابزارهای و داده های موجود در این پایگاه می توان عملکرد تجارت ملی و جهانی را بررسی کرده و در زمینه فعالیت های تجاری تصمیمات آگاهانه تری را گرفت. مجموعه ابزارهای آنلاین موجود در این پایگاه قادر به تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه های آمار تجارت جهانی، تعرفه و قوانین مربوط به تجارت، قوانین تجارت آزاد، اطلاعات قیمت بازار، برآورد میزان صادرات و واردات، سرمایه گذاری منطقه ای و اطلاعات تجاری هستند.

 

برای درخواست موردی هر یک از داده های مورد نیاز این پایگاه به کتابخانه دیجیتال یابش مراجعه نمایید

http://lib.yabesh.ir/request