پایگاه اطلاعاتی ترید مپ

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی ترید مپ Trade Map

ترید مپ یک سایت ویژه پشتیبانی از تجارت است که اولویت های کشورهای مختلف در زمینه ارتقاء تجارت را مشخص می نماید. تحقیقات استراتژیک این مجموعه به شکل اطلاعات آماری و جداول و نقشه های اطلاعاتی اقدام به ارائه داده های تجاری به کاربران خود به منظور ارتقاء سطح تجارت خود در حیطه بین المللی می نمایند.

این اطلاعات به تاجران و شرکت های تجاری کمک میکند تا قدرت رقابت تجارت ملی و بین المللی را ارزیابی کرده و محصولات و بازارهای اولویت دار را برای توسعه تجارت خود انتخاب نمایند. اطلاعات تجاری موجود در قالب نقشه ها، جداول و نمودارها شاخص های عملکرد صادرات کشورها، تقاضاهای بین المللی، بازارهای رقابتی، بازارهای جایگزین، شرکت های واردکننده و صادرکننده را به کاربران نمایش می دهند.

از جمله پرسش هایی که کاربران می توانند در این پایگاه به پاسخ درستی برای آنها دست یابند به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  • بازارها و محصولات اولویت دار برای ارتقاء تجارت کدامند؟
  • کدام کشورها بیشتر واردات کشور من را تأمین می کنند؟
  • چه منابع جایگزینی برای تأمین محصولات موجود است؟
  • در چه زمینه هایی کشور من دارای مزیت رقابتی است؟
  • عملکرد تجاری فعلی کشور من چگونه است؟
  • برای چه محصولاتی امکان افزایش تجارت دوجانبه وجود دارد؟
  • جریان های تجاری بین کشور من و گروه خاصی از کشورها چیست؟

در حال حاضر در این پایگاه نقشه اطلاعات تجاری ۲۲۰ کشور و بیش از ۵۳۰۰ محصول به صورت گزارش های ماهانه، سه ماهه و سالانه ارائه می شود. همچنین اطلاعات نحوه دسترسی به حدوده ۲ میلیون شرکت تجاری در این پایگاه اطلاعاتی موجود است.