پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل متحد

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل متحد UN Comtrade

پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل متحد یک منبع دسترسی رایگان به اطلاعات تجاری و آمار رسمی تجارت بین الملل و جداول تحلیلی مربوط به آنها است که به منظور دسترسی به اطلاعات دقیق و معتبر تجاری در سطح دنیا در دسترس کاربران قرار گرفته است.

در این پایگاه اطلاعاتی حجم عظیمی از داده های تجاری و اقتصادی با استفاده از ابزارهای پیشرفته استخراج شده و در پلتفرم های مشخصی برای استفاده کاربران قرار داده می شود. در این پایگاه روند صادرات و واردات کالاها در سطح جهان مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات و شاخص های جهانی آنها پس از تجزیه و تحلیل های کارشناسانه در دسترس کاربران قرار می گیرد.

همچنین سالنامه آمار تجارت سازمان ملل متحد یکی از مهمترین انتشارات این سازمان است که به صورت مداوم منتشر می شود. در جلد اول این سالنامه تجارت بر اساس کشور و جلد دوم تجارت بر اساس محصول را بررسی می کند. در این نشریه یک نمای کلی از آخرین روند تجارت کالا و خدمات به ترتیب نمایه کشورها و محصولات بین المللی نشان داده می شود. اطلاعات موجود در این سالنامه به صورت نمودارها، جداول و متن های تحلیلی برای گروه های مختلف اقتصادی و تجاری منتشر می شود.