دیجیتال کردن کتابخانه ها-book digitization

گروه فناوری تلاش و توسعه برای کلیه ی کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی امکان مناسبی را فراهم کرده است تا قبل از اینکه بخواهند فرآیند اسکن و  آماده سازی کتاب های لاتین را انجام دهند، از خدمات ارزان قیمت ما استفاده نمایند.

کتابخانه ها با ارسال لیست کتاب های لاتین موجود در نرم افزار خود، ترجیحاً ISBN دار به گروه فناوری تلاش و توسعه [email protected] می توانند با هزینه ی بسیار مناسبی PDF کتاب های ممکن را دریافت نمایند سپس اقدام به انجام فعالیت دیجیتال کردن بنمایند.

مزایا:
۱. سرعت بالای فعالیت دیجیتال سازی

۲. کاهش بسیار زیاد هزینه ها

۳. عدم آسیب به کتاب(خارج سازی از حالت صحافی اولیه)

۴. دریافت متادیتای کتاب ها (هزینه ی مجزا)

۵. وابسته به تعداد کتاب ها این فرآیند ممکن است یک هفته تا یک ماه حداکثر زمان ببرد.

۶. پی دی اف های OCR شده نهایی

Digital-book