بسته ی پیشنهادی “یابش” برای نوروز ۹۴
این ۸ وب سایت  به اعتقاد “یابش” دارای محتویات افزایش مهارت و انگیزشی فوق العاده ای هستند. امید که با مطالب آنها “تبرهایتان برای سال ۹۴ تیزتر” شود .
البته ممکن است این وب سایت ها از نظر تجاری دارای خدمات یا محصولات و یا حتی مطالبی باشد که مورد تأیید ما نیست ولکن به عنوان افزایش مهارت دارای مطالب تولیدی عالی می باشند.
ضمناً اولویت بندی خاصی هم رعایت نشده است.

۱. کـــاریا
مدرسه ی کسب و کارهای نوپا
karya

۲٫ خوشفکری

ارزش آفرینی برای ایده ها

khoshfekri

۳٫ستکا

کلینیک توسعه ی فردی

cepid

۴. موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

tridi

۵. پرش
بنیاد آگاهی، دانش و مهارت

paresh

 

۶. خورشید
مدرسه کارآفرینی

khorshidschool

۷.متمم
محل توسعه مهارت های من

motamem

۸. گزاره ها
مدیریت و کار حرفه ای به روایت زندگی

gozareha