تأمین کتابهای لاتین نمایشگاه تهران بصورت الکترونیکی ۱۳۹۴

با توجه به نزدیک شدن موعد نمایشگاه کتاب تهران یابش مطابق روال سال های گذشته آمادگی دارد کتاب های منتخب  لاتین شما (از لیست کتاب های لاتین نمایشگاه)  و یا هر لیست مورد نظر شما را بعد از بررسی، بصورت فرمت الکترونیکی تأمین نماید.
در صورت موافق بودن با این موضوع خواهشمند است لیست انتخابی را به ایمیل [email protected] ارسال نمایید تا در اسرع وقت عناوین قابل تأمینِ بصورت الکترونیکی، مشخص و نتیجه اعلام گردد.

لازم بذکر است که کتابخانه ی شما امکان ارسال عناوین الکترونیکی کلیه ی ناشرین معتبر مانند :


CRC  Press, Elsevier, IEEE ,SPIE, Springer, Wiley, ASME, ASCE,Royal Society of Chemistry, Cambridge University Press, American Society of Agronomy,CSH monographs, ICE, IGI-Global, SIAM, Ems(European Mathematical Society), WorldScientific, McGraw-Hill e-books, Emerald, Oxford Scholarship Online,IET, Kluwer , Karger, ASTM,BSI, AiAA, OECD, Palgrave, Woodhead, Taylor & Francis, , American Society for Microbiology (ASM ebooks), American Library Association eBooks,  American Chemical Society Publications,  Columbia University Press, Oxford University Press, PsycBOOKS, morgan & laypool, University Press Scholarship Online (UPSO) , University of California press, ACM, MIT CogNet, Routledge, Scientific.net


تحت پوشش قرار میگیرد. و هزینه ی هر عنوان نیز ۵ هزارتومان محاسبه می گردد.قابل توجه اینکه کتاب های کلی انتشاراتی با هزینه های مناسب تری در اختیار قرار می گیرد (مثال: کل کتاب های یک انتشارات در یک رده ی موضوعی خاص مورد نیاز کتابخانه ممکن است با هزینه ی هر عنوان ۳ هزارتومان تهیه شود)

همچنین لیست کتاب های حوزه کتابداری بصورت مشخص تعیین شده است و شما می توانید جدیدترین کتابهای لاتین کتابداری را از لیست های زیر انتخاب و هر عنوان را با هزینه ی ۵ هزارتومان از ما تهیه بفرمایید.

LIS-all-titleeBlibDe-GruyterProject-MUSE
LIS full List eBooks Eblib 2015 LIS eBooks De Gruyter LIS eBooksProject MUSE LIS eBooks
 ۱۹۵۴-۲۰۱۵  (۳۸۶۶ Titles)  (۳۵ Titles)  (۸۷ Titles)   (۱۵۴ Titles)