نتایج مسابقه ی عکس نوشته کتابداری و کتابخوانی
اتمام رای گیری و نتایج مسابقه (۱۸-۰۷-۱۳۹۴)
تعداد آثار رسیده ۳۴ اثر از : خانم ها رضوانی گیل کلائی،اعظم بیگ لو،دلدار،حمزه ای،ترابی،مومن زاده
و آقایان: بلندی کرویق،قیاسی خالو،روشنی و حیدری
تعداد آراء  : ۳۲۲ رای از ۸۸ نفر
محل های رای گیری: ۳ گروه تلگرامی Librarian 2.0 و همچنین گروه تخصصی کتابداران ایران زمین، وب سایت و فیس بوک

“به کانال تخصصی کتابداران در تلگرام بپیوندید : https://telegram.me/librarian2
نفر اول سرکار خانم مومن زاده با عکس های شماره ۳۱ و ۶
نفر دوم حسین حیدری عکس شماره ۱۳
نفر سوم سرکار خانم رضوانی گیل کلائی عکس شماره ۱
هدیه ی نقدی نفرات اول و سوم به شماره حساب عزیزان واریز خواهد شد.

۱ ۲ ۳

۴ 

شماره عکسLibrarian 2.0iLibrarian 2.0Young Librarian 2.0گروه تخصصی کتابداران ایرانYabesh.irجمع
۳۱۱۱۷۱۷۲۳۴۰
۱۳۵۳۸۱۲۱۹
۱۵۵۳۴۱۱۸
۶۶۱۹۲۱۸
۱۹۲۲۱۱۸۱۴
۸۴۲۵۱۱۱۳
۱۲۷۲۲۱۱۲
۲۲۱۰۲۱۲
۳۲۳۴۳۲۱۲
۱۸۱۲۲۶۱۱
۳۳۴۳۳۱۱۱
۱۶۴۱۴۱۱۰
۲۱۱۲۷۱۰
۲۵۱۱۲۹
۹۱۱۶۱۹
۱۵۲۱۳۱۲۹
۷۳۱۳۱۸
۲۰۸۸
۲۵۴۳۱۸
۱۰۱۴۱۱۷
۲۷۱۵۱۷
۲۹۱۶۷
۱۱۱۱۳۱۶
۱۷۲۲۱۱۶
۲۳۶۶
۲۸۳۳۶
۲۴۳۲۵
۲۶۱۱۲۱۵
۳۴۱۴۵
۵۱۱۲۴
۴۱۲۳
۱۴۲۲
۳۰۱۱۲
۳۰
جمع شرکت کننده۱۹۱۳۳۸۶۱۲نفر ۸۸

با سلام بر همه ی کتابداران و کتابدوستان عزیز و درود بر شرکت کنندگان عزیز
طی ۲ هفته مهلت مسابقه ی عکس نوشته ی کتابداری و کتابخوانی تعداد ۳۴ اثر بدست ما رسید
ممنون می شویم به ۴ عدد از این عکس ها بر اساس شماره هاشون رای بدهید
مهلت رای گیری تا ساعت ۲۴ جمعه ۱۷ مهرماه
خواهشمند است بیش از یکبار رای ندهید تا بتوانیم بطرز مناسبی ارا را شمارش کنیم
با تشکر