پایگاه دسترسی آزاد CORE

Core

معرفی پایگاه اطلاعاتی CORE

پایگاه CORE به دنبال ارائه ی خدمات یکپارچه بر روی تمام محتواهای Open Access دنیاست. این پایگاه هم اکنون که در حال نوشتن هستیم بر روی بیش از ۲۵ میلیون سند اطلاعاتی که تحت لیسانس  ” دسترسی آزاد” قرار دارند، عملیات جستجو را انجام میدهد. همه ی رشته ها اعم از فنی و مهندسی، علوم پایه، انسانی، کشاورزی، پزشکی و … می توانند از این پایگاه حرفه ای جستجو را انجام دهند.
خدمات این سرویس در چهار صورت انجام می پذیرد:

  • CORE Portal – Allows to search and navigate scientific publications aggregated from a wide range of Open Access Repositories (OARs) نسخه ی وب سایت
  • CORE Mobile – An Android application that enables you to search and download open access articles. نسخه ی موبایلی
  • CORE Plugin – A Plugin to Open Access repositories that enables them to search for related scientific publications. افزونه ی جستجو
  • CORE API – Enables external systems and services to interact with the CORE repository.برای استفاده در وب سایت و برنامه ها توسط برنامه نویسان