لیستی از پایگاه های دسترسی آزاد

در اینجا شما می توانید لیست کاملی از پایگاه های با دسترسی آزاد Open Access دریافت کنید:

“توجه: استفاده از این دایرکتوری در وب سایت ها، کتاب ها و مقالات فقط با ارجاع دادن به “یابش” مجاز می باشد!”

——————————————————

Open Access Articles (eJournals)

——————————————————

SciELO (Scientific Electronic Library Online)

SciELO is a bibliographic database of open access journals and a model for cooperative electronic publishing in developing countries, originally from Brazil.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

The DOAJ aims to be the one-stop shop for comprehensive coverage of all open access scientific and scholarly journals that use a quality control system to guarantee the content.

springeropen

The SpringerOpen portfolio has grown tremendously since its launch in 2010, so that we now offer researchers from all areas of science, technology, medicine, the humanities and social sciences a place to publish open access in journals and books. Publishing with SpringerOpen makes your work freely available online for everyone, immediately upon publication, and our high-level peer-review and production processes guarantee the quality and reliability of the work.

De Gruyter Open

De Gruyter Open (formerly Versita)  is one of the world’s leading publishers of open access scientific content. Today De Gruyter Open (DGO) publishes about 400 own and third-party scholarly journals across all major disciplines.

https://arxiv.org/

Open access to 1,227,345 e-prints in Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics

OpenDOAR

BASE

CORE

The mission of CORE (COnnecting REpositories) is to aggregate all open access research outputs from repositories and journals worldwide and make them available to the public. In this way CORE facilitates free unrestricted access to research for all.

——————————————————

Open Access eBooks( یک لیست بلند بالا از این نوع در اینجا قرار دارد)

——————————————————

oapen

Open Access Publishing in European Networks gives access to open access books in the Humanities and Social Sciences.

doabooks

The primary aim of DOAB is to increase discoverability of Open Access books. Academic publishers are invited to provide metadata of their Open Access books to DOAB. Metadata will be harvestable in order to maximize dissemination, visibility and impact. Aggregators can integrate the records in their commercial services and libraries can integrate the directory into their online catalogues, helping scholars and students to discover the books. The directory is open to all publishers who publish academic, peer reviewed books in Open Access and should contain as many books as possible, provided that these publications are in Open Access and meet academic standards.

LibGuid-Header

——————————————————

Open Access Data Sources

——————————————————

ChemSpider

Hosted by the Royal Society of Chemistry, ChemSpider offers compound data for nearly 25M compounds from almost 400 data sources.

Climate Change Knowledge Portal

Dryad

eCrystals

GenBank

Geological Society of America Data Repository

National Center for Biotechnology Information

National Oceanographic Data Center

National Space Science Data Center

PubChem

RCSB Protein DataBank

The ARDA

Australian Social Sciences Data Archive

ESDS Qualidata

National Archive of Criminal Justice Data

World Bank

UNdata

UN data is all open access. Unique databases focus on topics such as crime, the environment, gender, and health. Data are sortable by country and date.